BE73 7331 0001 0060

PatrickKellens

Main profile

Patrick
Kellens
Country: 
België
Functie: 
Vrijwilliger materiaal en logistiek

Tijdens de afgelopen twee jaar zijn er veel veranderingen gekomen in mijn leven: een nieuwe job, een nieuwe thuis gevonden in Mechelen (hiervoor liet ik het Limburgse bronsgroene eikenhout achter), een flinke zoon gekregen en nu… vrijwilligerswerk bij Artsen Zonder Vakantie.

Sinds eind juni van dit jaar ondersteun ik Pat in de hoedanigheid van vrijwilliger/medewerker materiaal en logistiek.
Zij maakt me wegwijs in het verzenden van medische materialen en alles daarrond waardoor onze zendelingen ter plaatse over al het benodigde kunnen beschikken om hun collega´s op te leiden.

In mijn professionele leven heb ik al heel wat ervaring met het wereldwijd verzenden van goederen maar dan wel in een automotive context.
Als magazijnbediende en daarna als transport coördinator bij de testbanen van Ford in Lommel was ik verantwoordelijk voor het ontvangen en verzenden van onderdelen en testvoertuigen en de daarmee gepaard gaande administratie.

Na 20 jaar in deze harde sector heb ik mezelf in 2012 herbrond en omgeschoold. Na een stage als logistiek medewerker op de spoedgevallendienst van UZ Leuven, mocht ik er in die functie beginnen. Het gaf me veel voldoening om mensen die het moeilijk hebben te kunnen ondersteunen, een klein gebaar kan soms veel betekenis hebben.
Negen maanden later kon ik starten als administratief medewerker op dezelfde dienst hetgeen onlangs, op 1 juli, uitmondde in een contract van onbepaalde duur.

Na enkele woelige jaren geeft de stabiliteit van een vaste betrekking toch wel enige gemoedsrust. Aan rust kom ik de laatste tijd minder toe, met dank aan mijn prachtige zoon Miel, nu 15 maanden jong. Een “jonge” papa van 42 botst af en toe wel eens op zijn grenzen...
In mijn vrije tijd probeer ik lijf en leden enigszins te soigneren door te fietsen, te joggen en te zwemmen. Mens sana in corpore sano, weet je wel.

Bij Oxfam Wereldwinkel Hasselt en Vredeseilanden heb ik eerder al ongeveer 10 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Winkeltje spelen, vergaderingen voorbereiden, presentaties geven, standen verzorgen, het coördineren van de vrijwilligers op de Oxfam-stand tijdens het provinciale wereldfeest, bewustmakingsacties bij het grote publiek…
Noem het op en ik heb het gedaan.

Bij Vredeseilanden kreeg ik de kans om deel te nemen aan vrijwilligersreizen naar Oeganda en Nicaragua.
In 2009 mocht ik zelfs hun vrijwilligersreis naar Indonesië in elkaar boksen en begeleiden.
Bijzonder beklijvende ervaringen telkens!

Als vrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie verleg ik mijn klemtoon nu van landbouw/FairTrade naar gezondheidszorg in het Zuiden.
Ik ben echt blij opnieuw deel uit te maken van een organisatie die zich inzet voor onze medemens in het Zuiden, voor mij is dit zin geven aan het leven.