BE73 7331 0001 0060

LeanderVangeneugden

Main profile

Leander
Vangeneugden
Werkgever in België: 
Artsen Zonder Vakantie
Functie: 
Vrijwilliger externe fixatoren

Voor de klas in Lier: externe fixatoren

24-04-2014

externe fixatoren
Eind 2012 organiseerden de vijfdejaars van het St. Ursulalyceum in Lier voor de eerste maal een geldinzameling ten voordele van Artsen Zonder Vakantie.
Ze verzamelden maar liefst 809 euro!
Dankzij het succes van hun "Lessenmarathon" werd dit initiatief eind vorig jaar nog een keertje herhaald.

Met veel plezier heb ik de enthousiaste leerlingen kunnen inlichten over onze activiteiten betreffende externe fixatoren.
Een nieuwe alsook leerzame ervaring voor mezelf.
Als de

Sauver une jambe...

19-11-2012

Le vendredi 12 octobre, nous sommes partis vers Kinshasa, plus précisément pour le Bas-Congo.
Pour moi, il s’agissait d’une deuxième mission. René, quant à lui, a arrêté de compter les siennes…
La mission était de rendre visite aux hôpitaux qui utilisent nos fixateurs. Il y en a une dizaine, situés entre Kinshasa et Muanda, avec des pointes jusqu’à Tshela et Kangu.

externe fixatoren

Nous avons sondé leurs besoins et nécessités et vérifié le contenu des sets de fixateurs utilisés. Si nécessaire, nous complétions et remplacions les stocks. Le médecin responsable régional qui nous accompagnait, le Dr. Fontaine Mboko, a aussi pu

Save a leg...

12-11-2012

On Friday October 12 we left for Kinshasa, in the Bas-Congo.
It was only my second mission while René has already lost counts of his.
Our task was to visit the 10 hospitals where our fixators are used, all situated between Kinshasa and Muanda, with two highlighters Tshela and Kangu.

externe fixatoren

We inquired about the needs and checked the content of the used fixator sets. If necessary the stocks were replenished or replaced. The Regional Responsible Dr. Fontaine Mboko helped with practical tips for the local surgeons. In one of the hospitals he even performed a complicated operation himself, assisted by a young local doctor.

Een been redden...

05-11-2012
Antwerpen

Op vrijdag 12 oktober vertrokken we richting Kinshasa, meer bepaald naar de Bas-Congo.
Voor mij was het de tweede missie, René is ondertussen de tel kwijt geraakt.
De opdracht was ziekenhuizen aldaar  bezoeken die gebruik maken van onze fixatoren. Het waren er een  10-tal, gelegen tussen Kinshasa en Muanda. Met uitschieters naar Tshela en Kangu.

externe fixatoren

We polsten naar de noden en behoeften en controleerden de inhoud van de gebruikte  sets fixatoren.  Indien nodig werden voorraden aangevuld en vervangen, of kreeg de plaatselijke chirurg tips van onze meegereisde streekverantwoordelijke dokter Dr.