BE73 7331 0001 0060

DinaVanGeluwe

Main profile

Dina
Van Geluwe
Werkgever in België: 
Artsen Zonder Vakantie
Functie: 
Vrijwilliger ondersteuning materiaal

Ik ben Dina Van Geluwe. Na mijn opleiding tot apotheker werkte als ziekenhuisapotheekster in het ziekenhuis AZ Monica in Antwerpen. Via Jan Goossens, die destijds in hetzelfde ziekenhuis werkte, hoorde ik voor het eerst over Artsen Zonder Vakantie. In 2007 beëindigde ik mijn loopbaan in het ziekenhuis. Maar stilzitten is niets voor mij. Het was voor mij dan ook een logische stap vrijwilliger te worden bij Artsen Zonder Vakantie. Nu werk ik in “den hangaar” in Broechem waar ik help aan de uitbouw van het magazijn.

Tout beau, tout propre!

19-11-2012

L’année dernière, c’était notre première mission à Bukavu. Octobre 2012, nous voilà de retour !

Rien n’a changé ici… il y a toujours autant de gens qui marchent au bord de la route : des femmes courbées sous de gigantesques sacs de charbon de bois, des hommes transportant la moitié d’un arbre sur leur bicyclette, des enfants qui traînent des bidons d’eau presque plus grands qu’eux, des échoppes de tout et n’importe quoi, des vieilles voitures polluantes et beaucoup… beaucoup de klaxons ! Non, ce n’est pas un sentiment de déjà-vu qui nous assaille car aucune personne normalement constituée ne pourrait s’habituer à pareilles scènes. Mais on n’est pas ici pour se lamenter… alors, on se redresse et on y va !

good riddance!

12-11-2012

Last year we had our first mission to Bukavu, this year in October 2012 we're back!

We're seeing the same images again, endless queues of (waiting} people waiting along the roadside. Women bent under gigantic bags of charcoal, men carrying half a tree on their bike, children struggling with jerrycans of water bigger than themselves, little stalls selling almost everything, smelly cars and ….loud horns everywhere!It's not a “déja vu” feeling we have since no normal human being can possibly get used to these scenes. But we haven't come here to lament, so cheer up and off we go!

During the coming 3 weeks we will , in close collaboration with our BDOM collegue in Bukavu, try to

Opgeruimd staat netjes!

05-11-2012

Vorig  jaar onze eerste missie te Bukavu, en dit jaar oktober 2012 terug !

Opnieuw de beelden van lange rijen mensen langs de weg. Vrouwen gebogen onder gigantische zakken vol houtskool, mannen met halve bomen op hun fiets, kinderen sleurend met bussen water bijna groter dan hen zelf, kraampjes met van alles en nog wat, oude stinkende auto’s …en véééééél getoeter. Neen, het is geen “déjà vu gevoel“ dat ons bekruipt, want aan dergelijke toestanden kan geen normaal mens gewoon worden. Maar om te jammeren zijn we niet naar hier gekomen, dus kop op we gaan er weer voor!!!

Gedurende drie weken zullen we, samen met onze collega van de BDOM ( Bureau Diocésain des

Orde en netheid in de apotheek

14-10-2011
 

We zijn op weg naar Cirriri waar we wachten op verder vervoer naar het ziekenhuis van Walungu. Ondertussen onderwerpen we de apotheek aan een grondige inspectie. De verantwoordelijken zijn afwezig en de enige aanwezige persoon is vriendelijk en coöperatief maar onbekwaam voor de job. Na lang aandringen daagt uiteindelijk een verantwoordelijke op maar ook zij vinden wij onbekwaam en niet coöperatief. Lijsten opmaken, stocks tellen  en wat bestellingen doen is hier de hoofdtaak, terwijl orde en netheid niet erg belangrijk  zijn. Ondanks alle lijsten blijkt uit enkele steekproeven dat ze niet echt weet wat ze in stock heeft. Ps. Hoofdverantwoordelijke met verlof .

De wijze van stockeren van de geneesmiddelen in de apotheek

UZ Gent broekpakken in Congo!

03-10-2011

Om 8u afspraak in het kantoortje van onze Afrikaanse collega Bernard. Zoals gisteren afgesproken gaan we kijken in lokaal 1 naar de afvulling van Glycerine met 2 % phenol in flesjes van 15 ml (niet steriel) en in lokaal 2 : van promethazine expectorans siroop flesjes van 100ml beide bereidingen worden hier nog zeer frequent gevraagd.

We wanen ons even in de Gentse universiteit, niet door de inrichting en de apparatuur in de lokaaltjes, maar alle personeel staat er netjes bij in hagelwit broekpak met grote blauwe letters UZ GENT De “ tweedehands “ kledij die we 2 jaar geleden opstuurden komt hier blijkbaar nog goed van pas. De mondmaskers die wij vanuit Belgie hebben meegenomen (overschot van stocks i.v.m de